04:05:35 10/05/2015
Lượt xem: 383 |
Nhà thờ Giáo họ Linh Thượng

Nhà thờ Giáo họ Linh Thượng

Địa chỉ: Phương Quan, Vân Côn, Hoài Đức Hà Nội

Điện thoại:

Thư điện tử:

Trang web:

Cha quản xứ: Linh mục Chánh xứ Giáo xứ Cát Thuế

Bổn mạng:

Số giáo dân:

Giáo miền: Miền Bắc

Hình ảnh nhà thờ Giáo họ Linh Thượng

1

 

1

 

1