04:10:12 10/05/2015
Lượt xem: 455 |
Nhà thờ Giáo họ Phương Quan

Nhà thờ Giáo họ Phương Quan

Địa chỉ: Phương Quan, Vân Côn, Hoài Đức Hà Nội

Điện thoại:

Thư điện tử:

Trang web:

Cha quản xứ:

Bổn mạng:

Số giáo dân:

Giáo miền: Miền Bắc

Hình ảnh nhà thờ Giáo họ Phương Quan

1

 

1

 

1