Gửi tin bài: Gmail: baoconggiao24h@gmail.com
03:35 Thứ ba, 20/03/2018
Báo Công Giáo 9.8 su10Báo Công Giáo 90286 student
Album Thánh Ca Về Lòng Thương Xót Chúa Hay Nhất

Album Thánh Ca Về Lòng Thương Xót Chúa Hay Nhất

Album Thánh Ca Về Lòng Thương Xót Chúa Hay Nhất

Đăng lúc: 06-11-2015 11:55:23 AM | Đã xem: 1641 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thánh Ca - Phim Công Giáo
Thánh Ca Việt Nam | Những Bài Hát Thánh Ca Việt Nam Hay Nhất

Thánh Ca Việt Nam | Những Bài Hát Thánh Ca Việt Nam Hay Nhất

Thánh Ca Việt Nam | Những Bài Hát Thánh Ca Việt Nam Hay Nhất

Đăng lúc: 06-11-2015 11:47:14 AM | Đã xem: 1567 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thánh Ca - Phim Công Giáo
Nhạc Thánh Ca Lễ Cầu Hồn - Lễ Tang Đạo Công Giáo Hay Nhất

Nhạc Thánh Ca Lễ Cầu Hồn - Lễ Tang Đạo Công Giáo Hay Nhất

Nhạc Thánh Ca Lễ Cầu Hồn - Lễ Tang Đạo Công Giáo Hay Nhất

Đăng lúc: 23-10-2015 08:03:00 AM | Đã xem: 1784 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thánh Ca - Phim Công Giáo
Thánh Ca Mân Côi - Những Bài Hát Thánh Ca Mân Côi Dâng Mẹ Maria Hay Nhất

Thánh Ca Mân Côi - Những Bài Hát Thánh Ca Mân Côi Dâng Mẹ Maria Hay Nhất

Thánh Ca Mân Côi - Những Bài Hát Thánh Ca Mân Côi Dâng Mẹ Maria Hay Nhất

Đăng lúc: 01-10-2015 12:12:11 PM | Đã xem: 1680 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thánh Ca - Phim Công Giáo
Album Những Bài Hát Thánh Ca Trung Thu Hay Nhất

Album Những Bài Hát Thánh Ca Trung Thu Hay Nhất

Album Những Bài Hát Thánh Ca Trung Thu Hay Nhất

Đăng lúc: 19-09-2015 04:24:37 AM | Đã xem: 1854 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thánh Ca - Phim Công Giáo
Những Bài Hát Thánh Ca Hay Nhất - Khánh Ly

Những Bài Hát Thánh Ca Hay Nhất - Khánh Ly

Album Những Bài Hát Thánh Ca Hay Nhất - Khánh Ly

Đăng lúc: 28-08-2015 04:46:26 PM | Đã xem: 1635 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thánh Ca - Phim Công Giáo
Những Bài Hát Thánh Ca Hay Nhất - Thánh Monica

Những Bài Hát Thánh Ca Hay Nhất - Thánh Monica

Những Bài Hát Thánh Ca Hay Nhất - Thánh Monica

Đăng lúc: 24-08-2015 02:38:11 PM | Đã xem: 821 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thánh Ca - Phim Công Giáo
Những Bài Hát Thánh Ca Hay Nhất - CẨM LY

Những Bài Hát Thánh Ca Hay Nhất - CẨM LY

Những Bài Hát Thánh Ca Hay Nhất - CẨM LY

Đăng lúc: 09-08-2015 04:32:03 PM | Đã xem: 927 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thánh Ca - Phim Công Giáo
Bài thánh ca chính thức cho Năm Thánh Từ bi

Bài thánh ca chính thức cho Năm Thánh Từ bi

Bài Thánh ca chính thức cho Năm Thánh Từ bi với tiếng nhạc gọi mời cầu nguyện.

Đăng lúc: 08-08-2015 05:00:46 PM | Đã xem: 1029 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thánh Ca - Phim Công Giáo
Bài Hát Về Đức Mẹ Măng Đen | Thánh Ca Hay Nhất Đức Mẹ Măng Đen

Bài Hát Về Đức Mẹ Măng Đen | Thánh Ca Hay Nhất Đức Mẹ Măng Đen

Bài Hát Về Đức Mẹ Măng Đen | Thánh Ca Hay Nhất Đức Mẹ Măng Đen

Đăng lúc: 01-08-2015 02:33:07 PM | Đã xem: 1532 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thánh Ca - Phim Công Giáo
300 Bài Hát Thánh Ca Công Giáo Hay Nhất Lm Nguyễn Sang, Gia Ân, Phan Đình Tùng (Phần 1)

300 Bài Hát Thánh Ca Công Giáo Hay Nhất Lm Nguyễn Sang, Gia Ân, Phan Đình Tùng (Phần 1)

300 Bài Hát Thánh Ca Công Giáo Hay Nhất Lm Nguyễn Sang, Gia Ân, Phan Đình Tùng (Phần 1)

Đăng lúc: 12-07-2015 04:33:00 PM | Đã xem: 947 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thánh Ca - Phim Công Giáo
Những Bài Hát Thánh Ca về Thánh Phêrô và Phaolô

Những Bài Hát Thánh Ca về Thánh Phêrô và Phaolô

Album Những Bài Hát Thánh Ca về Thánh Phêrô và Phaolô

Đăng lúc: 28-06-2015 06:16:31 PM | Đã xem: 1824 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thánh Ca - Phim Công Giáo
Thánh Ca Phan Đình Tùng | 22 Bài Hát Thánh Ca Hay Nhất - PHAN ĐÌNH TÙNG

Thánh Ca Phan Đình Tùng | 22 Bài Hát Thánh Ca Hay Nhất - PHAN ĐÌNH TÙNG

Thánh Ca Phan Đình Tùng | 22 Bài Hát Thánh Ca Hay Nhất - PHAN ĐÌNH TÙNG

Đăng lúc: 06-06-2015 03:23:34 PM | Đã xem: 943 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thánh Ca - Phim Công Giáo
Thánh Ca Cầu Cho Cha Mẹ | 10 Bài Hát Thánh Ca Cầu Cho Cha Mẹ Hay Nhất

Thánh Ca Cầu Cho Cha Mẹ | 10 Bài Hát Thánh Ca Cầu Cho Cha Mẹ Hay Nhất

Thánh Ca Cầu Cho Cha Mẹ | 10 Bài Hát Thánh Ca Cầu Cho Cha Mẹ Hay Nhất

Đăng lúc: 05-06-2015 02:48:39 PM | Đã xem: 1732 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thánh Ca - Phim Công Giáo
Những Bài Hát Thánh Ca Thánh Tâm Chúa Giêsu Hay Nhất

Những Bài Hát Thánh Ca Thánh Tâm Chúa Giêsu Hay Nhất

Những Bài Hát Thánh Ca Thánh Tâm Chúa Giêsu Hay Nhất

Đăng lúc: 03-06-2015 01:17:19 PM | Đã xem: 1964 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thánh Ca - Phim Công Giáo
Những Bài Hát Thánh Ca Đức Mẹ Trà Kiệu Hay Nhất

Những Bài Hát Thánh Ca Đức Mẹ Trà Kiệu Hay Nhất

Những Bài Hát Thánh Ca Đức Mẹ Trà Kiệu Hay Nhất

Đăng lúc: 30-05-2015 07:07:11 AM | Đã xem: 1745 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thánh Ca - Phim Công Giáo
24 Bài Hát Thánh Ca Hòa Tấu - Không Lời Hay Nhất

24 Bài Hát Thánh Ca Hòa Tấu - Không Lời Hay Nhất

24 Bài Hát Thánh Ca Hòa Tấu - Không Lời Hay Nhất

Đăng lúc: 28-05-2015 03:38:51 PM | Đã xem: 1318 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thánh Ca - Phim Công Giáo
Album 145 Bài Hát Thánh Ca Hay Nhất - Lm Nguyễn Sang

Album 145 Bài Hát Thánh Ca Hay Nhất - Lm Nguyễn Sang

Album 145 Bài Hát Thánh Ca Hay Nhất - Lm Nguyễn Sang

Đăng lúc: 28-05-2015 04:57:52 AM | Đã xem: 1689 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thánh Ca - Phim Công Giáo
Thánh Ca Chúa Ba Ngôi | Những Bài Hát Thánh Ca Chúa Ba Ngôi Hay Nhất

Thánh Ca Chúa Ba Ngôi | Những Bài Hát Thánh Ca Chúa Ba Ngôi Hay Nhất

Thánh Ca Chúa Ba Ngôi | Những Bài Hát Thánh Ca Chúa Ba Ngôi Hay Nhất

Đăng lúc: 25-05-2015 09:55:40 AM | Đã xem: 1759 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thánh Ca - Phim Công Giáo
Thánh Ca Chúa Thánh Thần | Những Bài Hát Thánh Ca Chúa Thánh Thần Hay Nhất

Thánh Ca Chúa Thánh Thần | Những Bài Hát Thánh Ca Chúa Thánh Thần Hay Nhất

Thánh Ca Chúa Thánh Thần | Những Bài Hát Thánh Ca Chúa Thánh Thần Hay Nhất

Đăng lúc: 21-05-2015 08:07:53 AM | Đã xem: 1845 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thánh Ca - Phim Công Giáo
 
  • Tin mới nhất
  • Tin tiêu điẻm
  • Tin đọc nhiều nhất

Sông đạo

65- BÍ MẬT THÚ VỊ VỀ LINH HỒN LUYỆN NGỤC

"Một hôm, tôi (Nữ tu Emmanuel Maillard) đọc cách rất chăm chú cuốn sách về Các linh hồn Luyện Ngục....

65- BÍ MẬT THÚ VỊ VỀ LINH HỒN LUYỆN NGỤC
Ơn toàn xá nhân kỷ niệm 800 năm Dòng Đa Minh được châu phê

Nếu Năm Thánh Dòng mời gọi chúng ta trở về với thời khai nguyên Dòng, thì – một cách trái ngược, lại...

Ơn toàn xá nhân kỷ niệm 800 năm Dòng Đa Minh được châu phê
Những bằng chứng về Lửa Thanh Luyện Linh Hồn

Đây là vài hình ảnh ở Bảo Tàng Viện Luyện Hình (Small Purgatory Museum) tại Rôma và những lời giải...

Những bằng chứng về Lửa Thanh Luyện Linh Hồn
Tại Sao Người Công Giáo Tôn Kính Thánh Tích?

Tôi đã nghe một số người nói về các truyền thống Công giáo, việc tôn kính thánh tích các thánh là...

Tại Sao Người Công Giáo Tôn Kính Thánh Tích?
NGUỒN GỐC LỄ CÁC THÁNH

Trong lịch cử Hội Thánh, từ thế kỷ thứ 4, các vị tử đạo đã được Hội Thánh tôn vinh. Đến thế kỷ thứ...

NGUỒN GỐC LỄ CÁC THÁNH

Ơn gọi - Dòng Tu

Dòng MTG hạt Chính tòa hành hương năm Đời sống thánh hiến tại Sầm Sơn

Từ ngày 10 đến 11/10/2015 là thời điểm ghi đậm trong lòng người giáo dân xứ biển nơi đây về hình ảnh...

Dòng MTG hạt Chính tòa hành hương năm Đời sống thánh hiến tại Sầm Sơn
Tu hội Đức Mẹ Hiệp Nhất có thêm 11 tân khấn sinh trọn đời

Sáng ngày 12 tháng 10 năm 2015, đức cha giáo phận Cosma Hoàng Văn Đạt SJ. chủ tế thánh lễ khấn trọn...

Tu hội Đức Mẹ Hiệp Nhất có thêm 11 tân khấn sinh trọn đời
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Tại Giáo Phận Hưng Hóa

Vào lúc 8g30 sáng nay, ngày 01.10. 2015, tại Nhà thờ Chính toà Giáo phận Hưng Hóa, thuộc Khu 7 -...

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Tại Giáo Phận Hưng Hóa
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Tại Giáo Phận Hưng Hóa

Vào lúc 8g30 sáng nay, ngày 01.10. 2015, tại Nhà thờ Chính toà Giáo phận Hưng Hóa, thuộc Khu 7 -...

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Tại Giáo Phận Hưng Hóa
Lễ Truyền Chức Linh Mục Tại Tu Hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn, Đalạt

Sáng 11/09/2015 vừa qua, vào lúc 09 giờ 30’, tại nguyện đường giáo sở Thánh Tâm, giáo phận Đà Lạt,...

Lễ Truyền Chức Linh Mục Tại Tu Hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn, Đalạt
Nhạc thánh ca | báo công giáo | tin tức công giáo | bao cong giao