Thánh lễ tấn phong Giám Mục Giáo Phận KonTum ALOISIO NGUYỄN HÙNG VỊ

Thánh lễ Tấn phong Giám mục phận KonTum ĐỨC CHA ALOISIO NGUYỄN HÙNG VỊ
Sáng 03.12.2015, Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, nguyên Giám mục Kontum, đã chủ sự thánh lễ tấn phong Đức tân Giám mục Kontum Aloisio Nguyễn Hùng Vị, tại Tòa Giám mục giáo phận. Phụ phong là Đức cha Mattheu Nguyễn Văn Khôi, Giám mục GP Qui Nhơn và Đức cha Vinhsơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục GP Ban Mê Thuột. Tham dự còn có Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam và 20 Đức Giám mục khác, cùng khoảng hơn 300 linh mục và hơn 18.000 nam nữ tu sĩ, chủng sinh và giáo dân (hơn 70% là dân tộc thiểu số).