Tu hội Đức Mẹ Hiệp Nhất có thêm 11 tân khấn sinh trọn đời

Tu hội Đức Mẹ Hiệp Nhất có thêm 11 tân khấn sinh trọn đời
Sáng ngày 12 tháng 10 năm 2015, đức cha giáo phận Cosma Hoàng Văn Đạt SJ. chủ tế thánh lễ khấn trọn đời cho 11 khấn sinh tại nhà thờ giáo xứ Đạo Ngạn. Cùng đến đồng tế với ngài có hàng chục quý cha trong và ngoài giáo phận.
 


Trong năm Đời sống Thánh hiến, chúng ta cùng với đức giáo hoàng, cùng với Giáo hội, với giáo phận và tất cả mọi người hãy vui mừng tiến bước theo Chúa.

 

Sáng ngày 12 tháng 10 năm 2015, đức cha giáo phận Cosma Hoàng Văn Đạt SJ. chủ tế thánh lễ khấn trọn đời cho 11 khấn sinh tại nhà thờ giáo xứ Đạo Ngạn. Cùng đến đồng tế với ngài có hàng chục quý cha trong và ngoài giáo phận.
 

Đến chia vui và cầu nguyện cho các tân khấn sinh còn có quí nam nữ tu sĩ, thân nhân và ân nhân.
 

Thánh lễ được bắt đầu với bài ca nhập lễ: Hân hoan trong ngày tận hiến, ngày tận hiến hát khúc ca tạ ơn… Sau đó được tiếp tục với phần phụng vụ Lời Chúa.
 

Trong bài giảng, đức cha đã mời gọi các tân khấn sinh cùng với đức giáo hoàng, cùng với Giáo hội, với giáo phận và tất cả mọi người hãy vui mừng tiến bước theo Chúa.
 

Tiếp theo là nghi thức tuyên khấn trọn đời của 11 tân khấn sinh. Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.
 

Trước khi ban phép lành cuối lễ, chị tổng phụ trách Maria Lương Thị Hồng đại diện cho tu hội và 11 tân khấn sinh tri ân đức cha và cám ơn cộng đoàn.
 

Thánh lễ kết thúc với bài ca kết lễ: Mẹ đồng hành chỉ lối con đi.
 

Dưới đây là danh sách 11 tân khấn sinh:
 

Maria Phạm Thị Kim

Anna Nguyễn Thị Nhung

Maria Nguyễn Thị Lành

Maria Nguyễn thị Tin

Anna Nguyễn Thị Xây

Maria Nguyễn Thị Hào

Maria Trần thị Nga

Anna Đỗ Thị Hồi

Maria Nguyễn Thị Hoa

Maria Nguyễn Thị Hoạt

Anna Chu Thị Hiền
 

IMG_0754IMG_0757IMG_0764IMG_0765IMG_0766IMG_0767IMG_0774IMG_0778IMG_0789IMG_0802IMG_0805IMG_0806IMG_0807IMG_0827IMG_0837IMG_0849IMG_0851

Xương Giang

Nguồn tin: GP Bắc Ninh